KULLANIM KOŞULLARI VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Kullanım Koşulları;

Kanaat Medikal Sağlık Ürünleri Rehabilitasyon San. Tic. Ltd. Şti

Satış Ofisi Adres:

Huzurevleri Mahallesi 77215 Sokak H. Mehmet Akgün Apt. No: 4/9 Çukurova/ADANA

E-ticaret Sitesine erişerek ve E-ticaret Sitesini kullanarak Kullanım Şartlarını

kayıtsız şartsız ve gayri kabili rücu olarak kabul etmiş olursunuz.

E-ticaret Sitesini kullanarak siz ve E-ticaret Sitesini kullanımınız için geçerli

olacak ilgili kanunlar kapsamında bu koşullarda da dahil ancak sadece bununla

sınırlı olmamak kaydıyla bağlayıcı sözleşme akdetme ve E-ticaret sitesinin tüm

şart ve koşullarına uygun olarak kullanma konusunda yasal hak ve yetkiye sahip

bir yetişkin olduğunuzu kabul ve taahhüt etmiş olursunuz.

Kanaat Medikal Sağlık Ürünleri Rehabilitasyon San. Tic. Ltd. Şti’e ait

olan bu site size internet üzerinden alışveriş yapma olanağı sağlar. Bunu

anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla yapar.

E- Ticaret sitesi içerisinde ‘’Bilgi’’ üst yazısının alt başlıkları halinde bağlı

olduğunuz sözleşmeler açıkça belirtilmiştir. Lütfen okuyunuz ve sonrasında

onay veriniz.

EĞER REŞİT DEĞİLSENİZ VEYA E-TİCARET SİTESİNİ KULLANMAYA

YETKİLİ DEĞİLSENİZ YA DA BU ŞART VE KOŞULLARI KABUL

ETMİYORSANIZ LÜTFEN E-TİCARET SİTESİNİ KULLANMAYIN.

Bu şart ve koşullar, E-ticaret Sitesini ya da E-ticaret Sitesine kısmen veya

tamamen erişim sağlayan diğer internet siteleri aracılığıyla E-ticaret sitesinin

bazı bölümlerini kullandığınızda da geçerli olacaktır.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda satış sözleşmesini

okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

İşbu satış sözleşmesi Kanaat Medikal Sağlık Ürünleri Rehabilitasyon San. Tic. Ltd. Şti

ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir.

Taraflar;

Satıcı :Kanaat Medikal Sağlık Ürünleri Rehabilitasyon San. Tic. Ltd. Şti (Bundan

sonra ‘’SATICI’’ diye anılacaktır.)

Alıcı : E- Ticaret sitesi üzerinden üye olarak veya olmadan ürün alımı gerçekleştiren

müşteri. (Bundan sonra ‘’ALICI’’ olarak anılacaktır.)

Madde – 1 

İşbu sözleşme, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı

belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması

Hakkındaki Kanunun Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında

Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. 

Madde – 2 

SATICI BİLGİLERİ

Kanaat Medikal Sağlık Ürünleri Rehabilitasyon San. Tic. Ltd. Şti

Madde – 3 

ALICI BİLGİLERİ

Tüm üyeler veya e-ticaret sitesini üye olmadan kullanıcı sıfatı ile kullanan müşteriler :

Kanaat Medikal Sağlık Ürünleri Rehabilitasyon San. Tic. Ltd. Şti’nin e-ticaret

mağazası www.kanaatmedikal.com’a üye olup veya üye olmadan alışveriş yapan

tüm alıcılar (Bundan sonra Alıcı veya Müşteri olarak anılacaktır).

Madde – 4 

SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ: 

Mal/Ürün veya Hizmetin, türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve

ödeme şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik

gösterebilmektedir.

Madde – 5 

GENEL HÜKÜMLER 

5.1 – ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı

ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve

elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

5.2 – Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün

için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre

içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir. 

5.3 – Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise,

teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI

sorumlu tutulamaz. 

5.4 – SATICI , sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere

uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim

edilmesinden sorumludur. 

5.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda

onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş

olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında

iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

5.6 – Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan

kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak

kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya

ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya

kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 iş günü içinde SATICI’ya göndermek zorundadır.

Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir. 

5.7 – SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın

kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde

teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı

siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini,

ve/veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi

haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün

içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi

konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta

aracılığı ile alıcıya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan

gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. 

5.8 – ALICI ve/veya ALICI’nın teslimat yapılması istediği kişi ve/veya kurumlara teslim

edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartları içinde

gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler

SATICI’ya, ALICI tarafından teslim aldığı tarihten başlayarak 14 gün içinde gönderilir

ve nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 7 günlük sürenin

dolması halinde, ALICI teslim almış olduğu ürünü ilgili servisine götürmek zorundadır. 

5.9- İşbu sözleşme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan

sonra, kanaatmedikal@hotmail.com adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır. 

Madde – 6 

CAYMA HAKKI: 

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa

tesliminden itibaren on dört (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının

kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICIYA elektronik posta ile bildirimde

bulunulması ve ürünün 7 madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve

ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3 kişiye

veya Alıcıya teslim edilen ürünün SATICIYA gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı

örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. İade edilen ürün SATICI’nın anlaşmış

olduğu kargo şirketinin herhangi bir şubesine verilerek gerçekleştirilecektir. Cayma

hakkından kaynaklanan ücretlendirmeler SATICI’ya aittir. Bu belgelerin ulaşmasını

takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin ALICININ kredi kartı hesabına iade edilmesi

için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka

tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının

gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler

iade edilmez. Ayrıca, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık

ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı

kullanılamaz. Satışa sunulan her türlü ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve

ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Madde – 7 

YETKİLİ MAHKEME: 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere

kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICININ veya SATICININ yerleşim yerindeki

TÜKETİCİ MAHKEMELERİ yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması

durumunda, ALICI işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.